El passat 1 de juny, Educa Solucions va assistir al Seminari de Noves Tecnologies que es va celebrar a l'hotel NH Barcelona del Mar. En el transcurs del seminari es van presentar nous dipositius interesants i varem tenir la possibilitat d'interactuar amb ells per tenir una petita idea del seu funcionament. De tots aquests podriem destacar Smart-Connect d'Abtus (eina per poder fer mirroring molt versàtil i sense cables), els monitors interactius NewLine i els nous sistemes de compartició d'EPSON EasyMP i Iprojection.

També es va presentar un nou projector d'EPSON d'alta gama d'ultracurta distància per cubrir zones grans (stands, pantalles de cinema...) sense tenir que instal·lar el projector molt lluny de la pantalla de projecció. 

Només comentar que la experiència va ser molt satisfactòria i esperem poder assistir a les següents edicions per poder veure més novetats.