Residència d'estudiants ubicada a Barcelona que pertany a la UB (Universitat de Barcelona). El centre ofereix allotjament i pensió completa tots els dies de la setmana i viuen aproximadament uns 700 estudiants cada any;  aquests han de tenir un bon rendiment acadèmic, fet que és condició necessària per l'admissió i permanència al centre. Disposen de diferents edificis  ubicats entre les diferents facultats de les Universitats de Barcelona, i el personal està disponible les 24 hores del dia.

Educa Solucions porta el manteniment informàtic del centre i és el principal subministrador de material relacionat amb l'informàtica i àudio-visuals. A més, des de fa uns mesos, estem realitzant feines de programació a la web interna del centre (Intranet) implementant noves funcions i millores pel seu funcionament diari. 

És un Centre Educatiu Cristià ubicat a Premià de Mar (Barcelona) que vol ser un centre de qualitat que eduqui en valors cristians, atenent la diversitat de la comunitat educativa, amb esperit innovador, utilitzant els recursos de les noves tecnologies i fomentant la formació contínua del professorat. La seva política de qualitat està d’acord a satisfer les necessitats dels alumnes i la resta de la comunitat educativa, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua.

La nostra empresa realitza col.laboracions relacionades amb les aules multimèdia, proporcionant i revisant el material necessari pel bon funcionament d'aquestes (projectors, bombetes, pissarres digitals...)  

 

Centre de Formació d'Adults ubicat al Centre Penitenciari de Joves de La Roca del Vallès. Volen potenciar l'aprenentatge com una eina important per poder participar de la vida més enllà del mur, amb la idea que un futur aquests reclusos puguin reinserir-se a la societat.

Educa Solucions ha realitzat diverses instal·lacions d'aules interactives a les aules del Centre Penitenciari, aconseguint així que els alumnes tinguin una eina potent pel seu aprenentatge.

És un centre públic ubicat en Sant Cugat, no universitari, d'ensenyament d'idiomes modern que imparteix els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei orgànica d'educació (LOE). L'ensenyament que ofereix l'EO de Sant Cugat està dirigit a un alumnat adult interessat en aprendre les llengües que s'imparteixen en règim oficial al centre: alemany i anglès.

Aquesta Escola va ser una dels nostres primers clients i amb el temps hem adquirit una relació de confiança molt gran amb el nostre treball al centre. Actualment portem el manteniment de tota la infraestructura informàtica i àudio-visual de l'escola, realitzant diverses instal·lacions per dotar d'equipament de projecció a totes les aules. A més, vam dissenyar la nova web del centre i realitzem petites feines de gestió de continguts.