La nostra empresa va realitzar la instal·lació d'una pantalla (TV) per utilitzar-la com a cartelleria digital i així poder mostrar continguts o missatges d'advertència als alumnes que entren a l'escola. En aquest cas, vam instal·lar un suport de sostre amb un afegit per poder aguantar l'ordinador encarregat de reproduïr la informació a la pantalla.