Aquest academia d'idiomes va voler dotar d'una valor afegit a les seves aules instal·lat monitors interactius. En aquesta ocasió es va decidir muntar monitors Promethean I-series amb un suport fixe però amb Up & Down, d'aquesta manera els professors poden pujar o baixar el monitor segons l'alçada desitjada. És una solució molt comú per academies o per classes de nens petits on es necessita en algún moment poder baixar el monitor perquè els alumnes interactuïn.

Al finalitzar les feines, es va deixar la instl·lació completament operativa i es va donar una petita formació sobre la forma de treballar amb el nou equip.