L'escola Surís de Cornellà de Llobregat tenia la necessitat de dotar varies aules amb algun sistema digital, per això va contactar amb la nostra empresa per realitzar aquestes instal·lacions. Al final es van realitzar dos muntatges; a la primera aula es va instal·lar un sistema de projecció amb pantalla mural, i a la segona es va instal·lar amb un conjunt interactiu complert. En tots dos casos, es van utilitzar projectors EPSON i una pissarra interactiva SMART.

D'aquesta manera, l'escola disposa d'una aula polivalent per poder realitzar projeccions i d'una aula digital interactiva amb molt bona qualitat/preu.

Acabes les feines i després de fer les proves pertinents, es van deixar les aules completament operatives.