En aquest centre de la comarca d'Osona volien implementar una solució mixta per no tenir que renunciar a la pissarra convencional. Per aquesta raó es va implementar una pissarra digital Promethean amb projector de curta distància Epson i just al costat es va posar una pissarra "veleda" per poder fer anotacions convencionals. Aquesta solució completa també incloia l'armari rack i l'ordinador per controlar la pissarra que ja venia configurat pels nostres técnics.

A la segona aula només és va fer una instalació multimèdia amb projector de curta distància Epson i sense pissarra digital.

D'aquesta manera, l'escola continua instalant tecnologia a les aules amb la intenció de tenir un dispositiu digital per cada classe.