Aquest Institut es troba ubicat a Sant Boi de Llobregat i ofereix estudis de l'ESO, batxillerat i Cicles Formatius. És un dels més innovadors a nivell tecnològic ja que va ser un dels primers centres que va tenir la fibra òptica i va apostar per dotar d'equipament informàtic als alumnes amb el projecte 1X1 promogut per la Generalitat. 

Educa Solucions realitza el manteniment de les aules multimèdia del centre així com noves instal·lacions relacionades amb el tema àudio-visual.

 

Aquest Institut es troba ubicat a Sant Boi de Llobregat i ofereix estudis de l'ESO, batxillerat i Cicles Formatius. Compromès amb la salut i la sostenibilitat, a través dels programes: Escoles Verdes, Escoles Saludables i Promoció de l'Esport escolar i  també amb Europa a través dels projectes: Comenius, NETINVET,.. i dels intercanvis amb Alemanya, Anglaterra i França. La seva missió és formar en les habilitats i competències corresponents a les diferents etapes educatives, educar en les actituds de respecte a totes les persones, en els valors socials de prevenció i sostenibilitat, i en la capacitació professional.

Educa Solucions porta el manteniment infomàtic de l'Aula d'idiomes del centre resolent tots el problemes i incidències.

 

És un centre públic ubicat a Eivissa depenent de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear, que ofereix ensenyaments especialitzats d'idiomes per a adults. s'hi ofereixen els idiomes d'alemany, d'anglès, de català, d'espanyol com a llengua estrangera, de francès, d'italià i de rus. 

Actualment, Educa Solucions porta el manteniment de forma remota de l'aula d'idiomes del centre resolent totes les incidències dels equips informàtics. 

Aquesta escola pública es troba situada en un entorn privilegiat lliure de contaminació, al peu de la muntanya de Montjuïc. La seva filosofia és formar als  alumnes de forma respectuosa i inclusiva en la diversitat social. Amb una dinàmica oberta a l'entorn, volen aconseguir un compromís de les famílies, que afavoreixi la seva confiança per fer un camí comú i participatiu en el procés educatiu. Una escola centrada en les persones i en la seva formació on s’integren els processos d’ensenyament-aprenentatge als continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental i la salut.

La nostra empresa va dissenyar la nova web del centre i actualment gestiona petites incidències amb la inserció de continguts a la pàgina.