Aquest Institut situat a Santa Coloma de Gramanet va contactar amb nosaltres per resoldre els problemes que tenien amb la megafonia del centre. En aquest cas, aprofitant les trompetes exteriors i les columnes interiors que ja disponien (altaveus), es va optar per un conjunt de Megafonia compost per una etapa de potència de 4 zones, un micro de tipus cigne i un software de sistema d'avisos per poder programar els timbres d'entrada i sortida a les aules amb la particularitat que poden reproduir qualsevol arxiu mp3 per substituir el clàssic sistema d'avisos de tota la vida (timbres estridents). És una forma positiva de començar el dia i de fer els canvis de classe d'una manera més agradable per a tothom. 

Una vegada finalitzada la instal·lació, la satisfacció per part del client va ser molt bona ja que han pogut canviar tot el sistema antic per un preu molt assequible.

Educa Solucions va realitzar la instal.lació d'una pissarra interactiva a una escola de Lloret de Mar, en aquest cas es van decidir per posar una PDI Promethean tàctil amb molt bon resultat. Van aprofitar el projector EPSON d'ultracurta distància que ja tenien, pero els nostres tècnics van modificar la posició del projector perquè al tractar-se d'una classe de P4, la pissarra va col·locada a molt poca distància del terra. D'aquesta manera els nens poden arribar sense problemes i gaudir totalment dels recursos. 

La nostra empresa va realitzar la instal·lació de dues aules multimèdia interactives a l'Institut, en aquests cas concret es va optar per posar pissarres Qbrite de 77" amb projectors EPSON d'ultracurta distància. Aquesta solució es va proposar per evitar les possibles ombres que a vegades generen les opcions amb curta distància i també per dotar l'aula d'un caràcter estètic. A més a més, es va posar un rack de 9U per poder guardar l'ordinador que controla la PDI, així com tots els dispositus necessaris per la instal·lació. L'Institut va considerar que els ordinadors de control de la PDI podien ser semi-nous, d'aquesta manera es van subministrar dos unitats amb els seus corresponents teclats sense fils i això va suposar un estalvi gran ja que no van tenir que comprar equips nous. La satisfacció del client després de les nostres feines va ser molt positiva.