Després de revisar l'espai de la sala d'actes, la nostra empresa va propossar la instal·lació d'un projector de gran format per poder omplir tota la pantalla de projecció que disposava aquest espai. Al tractar-se d'un espai de tipus cinema, necessitavem un dispositiu amb una tecnologia potent i innovadora per poder cubrir les necessitas dels assistens de la sala. Al final, es va posar un projector EPSON EB-Z9800W amb 8300 Lummens i una resolució de 1280x800. D'aquesta manera i amb la col·laboració de tot el personal de manteniment del centre, s'ha aconseguit donar-li un valor afegit a l'auditori i tenir un espai per poder fer conferències o projeccions amb molt bona satisfacció.

Educa Solucions va realitzar la instal.lació de dues aules amb diferentes tecnologies. La primera es va muntar amb un projector DLP de SMART i una pissarra vileda amb una qualitat/preu acceptable (tractant-se d'una tecnologia DLP) i la segona es va muntar amb un projector EPSON de curta distància i una pissarra digital SMART. D'aquesta manera l'escola disposa d'una aula interactiva i d'una aula multimèdia a la sala de professors.  

Aquesta solució és propia per escoles o centres educatius que tenen previsió de posar una pissarra digital, per això la nostra empresa va realitzar una instal·lació d'un projector d'ultracurta distància EPSON i una pissarra vileda de 2 metres per projectar. En el moment que es decideixi montar una PDI, només s'haurà de canviar aquesta vileda per la nova aprofitant la instal:lació feta.