Educa Solucions va realitzar la instal·lació de dues aules interactives completes a una escola de Canet de Mar, en aquesta ocasió es va optar per posar pissarres digitals SMART i projectors EPSON de curta distància. Una de les aules corresponia als de P3, i per tant es va colocar a 50cm del terra perquè els nens puguin utilitzar el recurs d'una manera fàcil i sense cap perill.

La nostra empresa en aquests casos, sempre recomana els projectors d'ultracurta distància perquè al tenir que instal·lar-les a tan poca altura, l'impacte visual és molt menor que els de curta distància i no produeix quasi cap ombra.

Com a comentari final, va ser una de les primeres instal·lacions amb el nou software de Smart (versió 16.1) i l'experiència amb l'entorn és bastant favorable.

Aquesta escola rural situada al Montseny va contactar amb nosaltres amb la finalitat d'adquirir material divers relacionat amb l'educació i pedagogia, una de les coses que van demanar van ser unes taules de llum molt particulars.  Aquestes són un recurs adoptat per diverses corrents educatives que fomenta l'ús de la imaginació, desenvolupa les expresions artístiques i plàstiques, la experimentació... Normalment s'utilitzen per millorar les capacitats auditives, de llenguatge o d'atenció. 

Les taules tenen la particularitat que són portàtils, ja que porten un sistema d'alimentació extra amb piles i amb això aconsegueixen poder colocar la taula en qualsevol lloc sense necessitat de tenir corrent elèctrica. A més porten un comandament a distància per poder controlar la intensitat i els colors de la llum. Hi ha un versió més avançada que porta una controladora per captar els sons, per tant les llums anirien canviant de color al ritme de la música o de la veu.

En definitiva, una experiència molt enriquidora pels més petits...

La nostra empresa va realitzar la instal.lació d'un sistema de megafonia intentant aprofitar les trompetes (altaveus) que el centre ja disposava. En aquest cas, varen optar per una etapa de potència, un micro de tipus cigne i el software de sistema d'avisos per poder programar i seleccionar quina melodia sonarà a les hores pertinents (entrades i sortides). D'aquesta manera, l'escola disposa d'un nou sistema per sustituir el timbre estrident de tota la vida i així fomentar un ambient més agradable a l'hora d'entrar o sortir del centre. 

La satisfacció de la feina realitzada ha sigut molt positiva ja que encara que les trompetes eran molt antigues, la sonoritat era bastant bona.