La nostra empresa va realitzar la instal·lació de dues aules multimèdia interactives a l'Institut, en aquests cas concret es va optar per posar pissarres Qbrite de 77" amb projectors EPSON d'ultracurta distància. Aquesta solució es va proposar per evitar les possibles ombres que a vegades generen les opcions amb curta distància i també per dotar l'aula d'un caràcter estètic. A més a més, es va posar un rack de 9U per poder guardar l'ordinador que controla la PDI, així com tots els dispositus necessaris per la instal·lació. L'Institut va considerar que els ordinadors de control de la PDI podien ser semi-nous, d'aquesta manera es van subministrar dos unitats amb els seus corresponents teclats sense fils i això va suposar un estalvi gran ja que no van tenir que comprar equips nous. La satisfacció del client després de les nostres feines va ser molt positiva.

El col.legi Major Penyafort va comprar una pantalla Philips de 66" amb la intenció d'intentar publicar les notícies relacionades amb la residència d'una manera molt més visual i impactant. Després de colocar-la a la seva ubicació corresponent, van intentar utilitzar el software propi de la marca per poder reproduïr els contingunts però no va ser del tot satisfactori. La nostra empresa va proposar la configuració d'un sistema de cartelleria digital basat en tecnologia client-servidor on el client pot modificar les plantilles existents o crear de noves mitjançant la interface pròpia del sistema d'una manera senzilla i àgil.

Aquesta empresa de reformes va contactar amb nosaltres per tenir presència a Internet i així intentar arribar a possibles clients mitjançant les noves tecnologies. Educa Solucions després de fer varies propostes va finalitzar el projecte amb un alt grau de satisfacció per part del client. Podeu visitar-la a www.premiareformas.es