Aquest centre escolar de la comarca d'Osona es va decantar pel muntatge d'una pissarra digital Promethean i un projector de curta distància Hitachi que teniem en promoció. A més a més, Educa Solucions va subministrar l'equip informàtic i va realitzar totes les configuracions necessàries, en definitiva va ser un pack complert d'aula digital.

En aquest cas particular, van voler prescindir de la pissarra convencional de guix i es va colocar, al costat de la interactiva, una pissarra "veleda" per aquells professors que en algún moment no vulguin utilitzar la interactivitat.

La satisfacció general amb aquesta solució va ser molt satisfactoria.

Aquest centre escolar del Maresme va aprofitar la nostra promoció del mes de setembre 2016 per instal.lar una pissarra digital Qbrite i un projector de curta distància Hitachi. A més a més, Educa Solucions va subministrar l'equip informàtic i va realitzar totes les configuracions necessàries, en definitiva va ser un pack complert d'aula digital.

En aquest cas, el projector Hitachi ha de situar-se a uns 85 cm de la pantalla de projecció perquè així tinguem una bona qualitat d'imatge. Encara i així, aquesta aula tenia molta influència de llum solar i es va recomanar la instal.lació de cortines una mica més opaques per poder fer l'aula una mica més fosca en les hores de major incidència solar.

La satisfacció general amb aquesta marca de pissarra és molt positiva ja que té una bona qualitat/preu i a més és multitouch (fins a tres nens poden escriure simultaneament).

La nostra empresa va instal·lar i configurar una solució de Microfonia al gimnàs d'aquest institut. El centre ja disposava d'una etapa de potència i dels altaveus corresponents repartits per tot el gimnàs, però no podien utilitzar un micròfon perquè aquest amplificador no disposava l'entrada corresponent. D'aquesta manera, i amb la intenció de poder fer presentacions o conferències, es va optar per colocar un mixer (mesclador) i un micro sense fils per poder realitzar aquestes funcions.

Una vegada realitzades les proves pertinents, la implantació d'aquest nou sistema va ser tot un èxit perquè es va aconseguir una bona qualitat de só sense acoblaments.